Vyberte stranu

Spravíme si rýchle cvičenie – spomeňte si na ospalé pondelkové poobedie, keď ste prišli z práce a chcelo sa vám spať, no pravdepodobne ste mali iné povinnosti a tak ste celý čas boli bez energie a váš mozog fungoval minimálne, ak vôbec. Na nič také si pravdepodobne nespomeniete, ak áno, tak sú tieto spomienky veľmi zahmlené. Viete prečo to tak je? Pretože tým spomienkam chýba energia a preto je to veľmi ťažko zapamätateľné. V tomto článku vám poviem o tom ako u muža vyvolať záujem a tým ho prinútiť, aby sa vo vašom vzťahu viac angažoval.

Veľa ľudí sa snaží zameriať na time management. Toto slovné spojenie ste už určite počuli veľa krát v rôznych spojitostiach. Princíp je v podstate veľmi jednoduchý, ľudia sa snažia určiť si priority, ktoré musia za každú cenu stihnúť a vďaka tomu objavia veci, ktoré robia každý deň, ktoré môžu zo svojho času odstrániť a získajú tým viac času na svoje priority. Zbavujú sa všetkých zbytočných činností a nedovoľujú tak svojej mysli, aby sa zaoberala hlúposťami. Poznáte slovo „guru“? Je to človek, ktorý verí istej ideológii a jeho prácou je naviesť aj iných ľudí na takúto ideológiu a začať sa ňou riadiť. V poslednom čase, kedy sú ľudia čoraz viac a viac vystresovaní ľudia začínajú vyhľadávať takýchto „guru“. Neverili by ste, ale oni naozaj medzi nami chodia a nie je ich málo. Nuž, k veci – títo guru, zameraní na rozvoj osobnosti začínajú hlásať rôzne nové metodiky – jedna z nich sa v poslednom čase naozaj preslávila – je to „energy management“. Je to ekvivalent k time management, ide o rovnaký princíp, ale účinky sa dosahujú úplne iným spôsobom.

Energy management sa zaoberá tým ako využívať vašu energiu, namiesto toho ako využívať váš čas. Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Pracujte vtedy, keď máte energiu a nepracujte vtedy, keď ju nemáte. Toto sa vám môže zdať ako veľmi primitívna vec a zároveň hlúposť, pretože ktorý človek má energiu pracovať? Ale naozaj to funguje. Aj keď máte energiu len pár hodín do dňa – za ten krátky čas toho dokážete stihnúť oveľa viac a pravdepodobne aj omnoho kvalitnejšie ako keď pracujete 10 hodín a 9 hodín z toho nemáte energiu. Čo z toho teda vyplýva? Ak nemáte energiu – choďte cvičiť a nesnažte sa dokončiť správu pre vášho šéfa, aj tak s tým veľa nepohnete a ak aj áno, určite to nebude v požadovanej kvalite. Je to energia, vďaka ktorej ste schopní pracovať, nie rozvrhnutie času.

Takže, prečo som vám práve o tomto všetkom rozprával? Je to celkom jednoduché. Energia hýbe svetom. A to doslovne. Ak chcete zbaliť nejakého chalana, nie je dôležité koľko času tým strávite, koľko času venujete tomu čo mu napíšete, ako dlho s ním budete vonku. Zabudnie na čas. Investujte energiou.

Spomeňte si na to, keď ste sa s niekým rozprávali o niečom čo toho človeka naozaj veľmi zaujíma. Určite bol plný energie a nielenže rozprával veľmi zanietene, ale aj veľmi zaujímavo. Porozmýšľajte ako sa mu pri tom hýbali oči, kam sa pozeral, čo robil s rukami ako stál alebo sedel, ako sa mu pri tom hýbali nohy. Spomeňte si akým tónom o tom rozprával, každé slovo bolo vokálne veľmi zaujímavo vyslovené a slová sa niesli vo vzduchu medzi vami. Keď je osoba zaujatá, prichádza ku životu. Ožíva.

Teraz od vás chcem, aby ste si všetko toto odniesli so sebou a začali to využívať pri konverzácii s mužmi. Energia je úžasná vec, musíte ju využívať, aby sa vám diali zázraky! Ak sa budete s niekým naozaj zanietene rozprávať a budete pôsobiť energicky, ten človek na vás jednoducho nemôže zabudnúť, pretože tie spomienky budú naplnené obrovskou energiou. Navyše, pozitívna energia je vysoko nákazlivá. Ak sa budete s mužom rozprávať o niečom čo vás zaujímavá, budete nabitá plná energie a vaše rozprávanie bude plné života. Počas vašej konverzácie z vás muž všetku túto energiu vycíti a naviaže si na vás pozitívne spomienky. Nielen, že z vás túto energiu vycíti, ale prenesiete ju jeho smerom a on ju prežije spolu s vami. Hádajte čo sa stane, keď zažije vašu energiu a automaticky to v ňom vyvolá jeho vlastnú vlnu energie? Áno, správne – začne si v hlave spájať vašu prítomnosť s pocitom naplnenia energiou.

Na to, aby ste pochopili aké silné účinky to môže mať vám chcem povedať o jednom vedeckom výskume. Na túto tému síce existuje veľa výskumov, ktoré sa týkajú sociálnej psychologie, no mňa najviac zaujal tento jeden, ktorý sa zaoberá konceptom „citového zaradenia“. Aktérmi tohto výskumu sú vysokoškolskí študenti, ktorí boli spárovaní s opačným pohlavím a museli sa plánovane stretávať. Polovica týchto stretnutí sa musela odohrávať v prostredí, ktoré v nich má vzbudzovať adrenalín. Spravili to takto. Polovica párov sa stretala na húpacom moste nad roklinou.

Teraz prichádza tá zaujímavá časť – oba páry boli na opačnom konci húpacieho mosta a mali sa stretnúť v strede. Pod návalom adrenalínu začali kráčať smerom k sebe a keď sa im poprvýkrát stretli oči a nadviazali očný kontakt, celú situáciu zažívali veľmi intenzívne. Vďaka adrenalínu v krvi mali omnoho rýchlejší pulz a vďaka tomu cítili pri pohľade do očí toho druhého „motýle v bruchu“.

Teória „citového zaradenia“ predpokladá, že subjekty si tieto city vyložia inak. Ich stretnutie podmienené adrenalínom si v sociálnej interakcii „zaradia“ úplne inak. Stretnú sa uprostred mosta a to čo cítia berú ako odpoveď tela na príťažlivosť k tomuto človeku a začnú sa o seba viac zaujímať v romantickom zmysle slova.

A presne to sa aj stalo! Po tomto výskume mali, samozrejme, ľudia, ktorí sa stretávali na húpacom moste omnoho väčší záujem o rande než tí, ktorí sa stretávali za normálnych podmienok. Takže, keď hovorím adrenalín, spomeňte si na energiu! Pretože adrenalín je forma energie a fungujú na tom istom princípe.

Takže teraz, keď som vám už ukázal príklad ako to funguje v praxi, porozmýšľajte čo môžete vy spraviť preto, aby ste medzi vami, no najmä vo vás vzbudili viac energie a nechali ju vyjsť na povrch. Budete pôsobiť omnoho živšie a príťažlivejšie. Avšak štúdia, o ktorej sme si povedali vo vás iste vyvolala skôr inú otázku – ako vzbudiť energiu V ŇOM, zatiaľ čo spolu trávite čas.

Hravé škádlenie sa je jedným z veľmi zaujímavých spôsobov ako si s niekým vybudovať príťažlivosť. Takýto druh škádlenia často vyvoláva istý druh interakcie, pri ktorom druhú osobu tlačíte trošku ďalej než je ich zóna komfortu, no stále vo veľmi hravým spôsobom. Takýto spôsob komunikácie v druhom človeku fasnicáciu vašou konverzáciou, pretože musí ostať ostražitý a stane sa z toho celkom zábavná hra.

Nie ste ten rafinovaný, vtipný a škádlivý typ? To nie je problém. Ak ste skôr ten slušný typ človeka, môžete sa posnažiť načrieť hlbšie do jeho mysle a objaviť veci, ktoré ho zaujímajú, ku ktorým pociťuje vášeň. Bude to síce trošku dlhšie trvať a musíte to pocvičiť, ale efekty budú nielen očividné, ale aj veľmi významné.

Funguje to tak ako s každou inou, nazvime to „zručnosťou“. Aj toto je jedna zo zručností, ktoré sa oplatí osvojiť si. A tak ako každá iná zručnosť, aj túto zručnosť si osvojíte tým, že ju budete cvičiť. Môžete ju začať cvičiť najmä tým, že sa budete pýtať na rôzne veci, ako napríklad, „Čo robíš, aby si sa zabavil alebo zažil nejaké dobrodružstvo, keď práve nepracuješ?“ Táto otázka vám dáva priamu cestu k tomu, aby rozprával o veciach, ktoré ho zaujímajú, ktoré rád robí a ktorého bavia – tým pádom v ňom vzbudíte iskru, zatiaľ čo sa s vami rozpráva.

Najjednoduchšou cestou ako ho do takéhoto stavu dostať je prinútiť ho, aby rozprával nejaký príbeh. Ak vám bude rozpráva nejaký príbeh plný pozitívnej energie, prinesie túto pozitívnu energiu aj do vás a vášho rozhovoru a vtedy nastane fáza „citového zaradenia“. Začne si myslieť, že pocity, ktoré prežíva vďaka tomu, že rozpráva o nejakej téme sú spojené s vašou prítomnosťou. A presne to chceme.