Vyberte stranu

Prečo randiť?

Otázka znie: Prečo by ste mali alebo nemali randiť?

Otázka sa pohybuje okolo fráz: S kým randít? Kým sa stávate vďaka tomuto vzťahu? Aké ovocie prináša tento vzťah vám a aké prináša vášmu partnerovi? Je to najmä o raste vášho charakteru a o tom, ako pristupujete k ľuďom.

Randenie môže priniesť mnoho bolesti a utrpenia. Mnoho ľudí počas tohto procesu stratí nádej v lepší zajtrajšok a cíti, že si so vzťahmi nevie poradiť. Niekto im zlomí srdce. V jednom kuse si nájdu „nesprávny typ,“ alebo nájdu „správny typ“ ale ten ich nepriťahuje až tak ako nesprávny typ.

Majú problém zaradiť svoj duchovný život do randenia. A nie sú si istý aspektom fyzickej príťažlivosti. Teda či ju treba brať na zreteľ alebo nie. Čudujú sa, kedy sa majú pohnúť z klasického randenia do dlhodobého vzťahu.

Ľudské problémy sú záležitosťou srdca, duše a vierovyznania a celým radom ďalších problémov dospelých. Vyhýbanie sa niektorým deštruktívnym záležitostiam ešte nemusí vyriešiť vaše základné problémy nedospelosti. Liek na túto diagnózu je stále rovnaký. Učiť sa ako milovať, sprevádzať boha, byť úprimný a zodpovedný, správať sa k ostatným tak, ako by ste chceli aby sa oni správali k vám, vybudovať sebakontrolu, vybudovať plnohodnotný život, zabezpečí lepší osobný život.

Existuje 7 negatívnych tendencii pri randení:

 1. Randenie vedie k intimite ale nie k záväzku
 2. Pri randení sa preskočí fáza „budovanie priateľstva“
 3. Randenie často zamieňa fyzický vzťah za lásku
 4. Randenie izoluje pár od ostatných dôležitých vzťahov
 5. Randenie môže mladých ľudí oberať o zodpovednosť, o prípravu na budúcnosť
 6. Randenie môže spôsobovať ťažkosti pre nedostatok slobody
 7. Randenie môže vyprovokovať k súdiacemu správaniu pre obe polovice

Každý z týchto scenárov má čo dočinenia s niektorými aspektmi nevyzretého charakteru, akými sú sebastrednosť, fyzická rozkoš a závislosť na druhej osobe.

Tu je niekoľko benefitov, ktoré môžeme v randení vidieť:

 1. Randenie dáva ľudom príležitosť k tomu, aby sa o sebe dozvedeli mnoho informácii o ostatných a taktiež o vzťahoch . Keď prebieha správne ide o kontrolované prostredie v ktorom sa môžete dozvedieť veľa o opačnom pohlaví, vlastných intímnych pocitoch, morálnych limitov, potrebách vzťahu a prístupu k ľuďom.
 2. Randenie poskytuje kontext pre to, ako zaobchádzať s problémami.
 3. Randenie dopomáha k budovaniu schopností, akými sú: komunikácia, dôvera, asertívnosť, úprimnosť a sebaobetovanie.
 4. Randenie môže mať liečivé účinky
 5. Randenie môže byť vzájomné – predstavuje hodnotu pre oboch ľudí
 6. Randenie umožňuje aby sa partner alebo partnerka naučili to, čo ich priťahuje na opačnom pohlaví
 7. Randenie poskytuje príležitosť pre učenie sa sexuálnej sebakontroly a oddialenie sebauspokojenia. Správne randenie umožňuje, aby si pár užíval výhody vzťahu aj bez sexu. Toto odďaľovanie sa odzrkadľuje veľmi pozitívne v manželstve – vzťah a šťastie svojho partnera je oveľa dôležitejšie než sebauspokojenie a sexuálna expresia.

Čo sú to hranice? Na čo slúžia?

Najprv treba spomenúť evidentný fakt, že nás definujú. Hranice ukazujú aký sme a aký nie sme. S čím súhlasíme, s čím nesúhlasíme. Čo milujeme a čo nenávidíme. Keď dávate jasne najavo svoj štandard, preferencie a morálne hodnoty vyriešite mnoho problémov ešte pred tým, než vzniknú. Ich ďalšou funkciou je to, že nás ochraňujú. Hranice nás ochraňujú tým, že jasne komunikujú aké správanie tolerujeme a aké správanie netolerujeme.

Čo sa skrýva vo vnútri vašich hodnôt?

Pokiaľ sa na naše hranice pozrieme naozaj pod drobnohľadom zistíme, že naozaj pozostávajú s mnohých elementov:

 1. Vaša láska: Najhlbší zdroj lásky a dôvery
 2. Vaše emócie: Vaša potreba vlastniť emócie a nebyť odkázaný na milosť a nemilosť pocitov iných ľudí.
 3. Vaše hodnoty: Vaša potreba žiť svoj život podľa vlastných potrieb a nie podľa diktátu niekoho iného.
 4. Vaše počínanie: Vaša kontrola nad tým, ako komunikujete s ostatnými ľuďmi vo vzťahu.
 5. Váš prístup: Vaše postoje a názory na vás a na vášho partnera.

Ako sa prejavujú problémy zle nastavených hraníc ?

 1. Strata slobody a stotožnenia samého so sebou: So slabo nastavenými hranicami máte oveľa menej slobody aby ste dali najavo to, kým naozaj ste.
 2. Spolunažívanie z nesprávnou osobou: Dobré hranice priťahujú ľudí, ktorí sú pozitívni a odpudzujú ľudí, ktorí sú negatívni.
 3. Hranice, sú úzko späté s vašimi hodnotami. Keď nedávame priamo najavo naše hodnoty alebo neriešime naše náročné problémy, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou si vyberieme partnerov z nesprávnych dôvodov.

Je dôležité si uvedomiť všetky pozitíva a negatíva randenia. Pokiaľ si chcete vytvoriť presnejšiu predstavu toho, čo pre vás osobne randenie znamená, vytvorte si vlastný zoznam argumentov pre a proti. Dodá vám to presnejšiu predstavu toho čo vo vás vzťah vyjadruje a ktorým smerom by sa mal uberať.